Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 769 – 监

Đánh giá bài viết

 

《监》的笔顺动画写字动画演示
《监》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 小型建筑公司工程昨天晚上离开
 • Phồn thể: 一個小型建築公司的工程監理人昨天晚上離開了。
 • Pinyin: Yīgè xiǎoxíng jiànzhú gōngsī de gōngchéng jiānlǐ rén zuótiān wǎnshàng líkāile
 • Tiếng Bồi: í cưa cẻo xính chen chú cung sư tợ cung chấng chen lỉ rấn chúa then oản sang lí khai lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Giám sát kỹ thuật của một công ty xây dựng nhỏ đã rời đi đêm qua.
 • Dịch tiếng Anh: The working supervisor for a small building company quit yesterday.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这是一个监里面的监。
 • Phồn thể: 這是一個監裡面的監。
 • Pinyin: Zhè shì yīgè jiān lǐmiàn de jiān.
 • Tiếng Bồi: chưa sư í cưa chen lỉ men tợ chen.
 • Dịch tiếng Việt: Đây là một phòng bên trong nhà tù.
 • Dịch tiếng Anh: It is a prison within a prison.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments