Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 772 – 福

Đánh giá bài viết

《福》的笔顺动画写字动画演示
《福》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 托您的福,我们都好。
 • Phồn thể: 托您的福,我們都好。
 • Pinyin: Tuō nín de fú, wǒmen dōu hǎo.
 • Tiếng Bồi: thua nín tợ phú, ủa mân tâu hảo.
 • Dịch tiếng Việt: Cảm ơn bạn, chúng tôi đều khỏe.
 • Dịch tiếng Anh: We’re finethanks to you.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 隔开一点
 • Phồn thể: 把這兩個福字貼的隔開一點。
 • Pinyin: Bǎ zhèliǎnggè fúzì tiē de gékāi yìdiǎn.
 • Tiếng Bồi: bả chưa lẻng cưa phú chư thia tợ cứa khai i tẻn.
 • Dịch tiếng Việt: Đem hai điều tốt đẹp tách riêng ra.
 • Dịch tiếng Anh: Separate the two blessings.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments