Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 774 – 丰

Đánh giá bài viết

 

《丰》的笔顺动画写字动画演示
《丰》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 丰吉苏丹国
 • Phồn thể: 豐吉蘇丹國
 • Pinyin: Fēng jí sūdān guó
 • Tiếng Bồi: phâng chí su tan cúa.
 • Dịch tiếng Việt: Vương quốc Phong Cát.
 • Dịch tiếng Anh: Fungi Sultanate.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 阔叶丰花草
 • Phồn thể: 闊葉豐花草
 • Pinyin: Kuò yè fēng huācǎo
 • Tiếng Bồi: khua dê phâng hoa chảo.
 • Dịch tiếng Việt: Hoa rau mác.
 • Dịch tiếng Anh: Borreria latifolia


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments