Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 775 – 邦

Đánh giá bài viết

 

《邦》的笔顺动画写字动画演示
《邦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 礼仪
 • Phồn thể: 禮儀之邦。
 • Pinyin: Lǐyí zhī bāng.
 • Tiếng Bồi: lỉ í chư bang.
 • Dịch tiếng Việt: Nghi lễ của nhà nước.
 • Dịch tiếng Anh: And a land of ceremony and decorum.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 礼遇
 • Phồn thể: 禮義之邦禮遇
 • Pinyin: Lǐ yìzhī bāng lǐyù
 • Tiếng Bồi: lỉ i chư bang lỉ duy.
 • Dịch tiếng Việt: Phép lịch sự.
 • Dịch tiếng Anh: courteous reception.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments