Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 776 – 帮

Đánh giá bài viết

 

《帮》的笔顺动画写字动画演示
《帮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 一下
 • Phồn thể: 請幫我一下。
 • Pinyin: Qǐng bāng wǒ yīxià.
 • Tiếng Bồi: chỉnh bang ủa í xa.
 • Dịch tiếng Việt: Xin hãy giúp tôi.
 • Dịch tiếng Anh: Please give me a hand.

Ví dụ 2:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 我是來幫你的
 • Pinyin: Wǒ shì lái bāng nǐ de
 • Tiếng Bồi: ủa sư lái bang nỉ tợ.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi ở đây để giúp bạn.
 • Dịch tiếng Anh: I’m here to help you


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments