Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 778 – 围

Đánh giá bài viết

《围》的笔顺动画写字动画演示
《围》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 月亮地球
 • Phồn thể: 月亮圍著地球轉。
 • Pinyin: Yuèliàng wéi zhuó dìqiú zhuǎn.
 • Tiếng Bồi: duê leng uấy chúa ti chiếu choản.
 • Dịch tiếng Việt: Mặt trăng quay quanh trái đất.
 • Dịch tiếng Anh: The Moon orbits the Earth.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 长袍上面围巾
 • Phồn thể: 長袍上面圍著圍巾。
 • Pinyin: Chángpáo shàngmiàn wéizhe wéijīn.
 • Tiếng Bồi: cháng páo sang men uấy chơ uấy chin.
 • Dịch tiếng Việt: Một chiếc khăn quấn quanh áo choàng.
 • Dịch tiếng Anh: The scarf surmounted the gown.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments