Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 779 – 伟

Đánh giá bài viết

《伟》的笔顺动画写字动画演示
《伟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 伟授,传递
 • Phồn thể: 偉授,傳遞
 • Pinyin: Wěi shòu, chuándì
 • Tiếng Bồi: uẩy sâu, choán ti.
 • Dịch tiếng Việt: Khen ngợi.
 • Dịch tiếng Anh: Pass on

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 花岗岩
 • Phồn thể: 偉晶花崗岩
 • Pinyin: Wěi jīng huāgāngyán
 • Tiếng Bồi: uẩy chinh hoa cang dén.
 • Dịch tiếng Việt: Người bị bệnh.
 • Dịch tiếng Anh: giant granite.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments