Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 781 – 封

Đánh giá bài viết

《封》的笔顺动画写字动画演示
《封》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 罐头严密
 • Phồn thể: 罐頭封得很嚴密。
 • Pinyin: Guàntóu fēng dé hěn yánmì.
 • Tiếng Bồi: quan thấu phâng tứa hẩn dén mi.
 • Dịch tiếng Việt: Các hộp được niêm phong chặt chẽ
 • Dịch tiếng Anh: The tin is closed very tightly.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 措辞含混不清
 • Phồn thể: 這封信措辭含混不清
 • Pinyin: Zhè fēng xìn cuòcí hánhùn bù qīng
 • Tiếng Bồi: chưa phâng xin chua chứ hán huân bu chinh.
 • Dịch tiếng Việt: Đây là một bức thư không rõ ràng.
 • Dịch tiếng Anh: This letter is worded ambiguously.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments