Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 783 – 革

Đánh giá bài viết

《革》的笔顺动画写字动画演示
《革》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 力主企业改革
 • Phồn thể: 他是革新派,力主企業改革。
 • Pinyin: Tā shì géxīn pài, lìzhǔ qǐyè gǎigé.
 • Tiếng Bồi: tha sư cứa xin pai, li chú chỉ dê cải cứa.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy là một nhà cải cách, và phụ trách cải cách doanh nghiệp.
 • Dịch tiếng Anh: He is an innovator, and strongly approves of corporate innovation.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 皮鞋料子可能合成
 • Phồn thể: 這雙皮鞋的料子可能是合成革。
 • Pinyin: Zhè shuāng píxié de liào zǐ kěnéng shì héchéng gé.
 • Tiếng Bồi: chưa soang pí xía tợ leo chứ khửa nấng sư hứa chấng cứa.
 • Dịch tiếng Việt: Chất liệu của đôi giày da này có thể là da tổng hợp.
 • Dịch tiếng Anh: The shoes are probably made of synthetic leather.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments