Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 784 – 鞋

Đánh giá bài viết

《鞋》的笔顺动画写字动画演示
《鞋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 合脚
 • Phồn thể: 那隻鞋合腳嗎?
 • Pinyin: Nà zhī xié héjiǎo ma?
 • Tiếng Bồi: na chư xía hứa chẻo ma?
 • Dịch tiếng Việt: Giày đó có vừa không?
 • Dịch tiếng Anh: How does that shoe fit?

Ví dụ 2:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 他踢掉了我的鞋。
 • Pinyin: Tā tī diàole wǒ de xié.
 • Tiếng Bồi: tha thi teo lợ ủa tợ xía.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy đá giày của tôi.
 • Dịch tiếng Anh: He kicked off my shoes.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments