Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 786 – 炼

Đánh giá bài viết

《炼》的笔顺动画写字动画演示
《炼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 干法炼油锅
 • Phồn thể: 干法煉油鍋
 • Pinyin: Gàn fǎ liànyóu guō
 • Tiếng Bồi: can phả len dấu cua.
 • Dịch tiếng Việt: Nhà máy lọc dầu khô
 • Dịch tiếng Anh: dry melter.

Ví dụ 2:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 煉過的牛油
 • Pinyin: Liànguò de niú yóu
 • Tiếng Bồi: leng cua tợ niếu dấu.
 • Dịch tiếng Việt: Bơ tinh chế.
 • Dịch tiếng Anh: soft tallow.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments