Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 789 – 锻

Đánh giá bài viết

《锻》的笔顺动画写字动画演示
《锻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 镦压力
 • Phồn thể: 鐓鍛壓力機
 • Pinyin: Duì duàn yālì jī
 • Tiếng Bồi: tuây toan da li chi.
 • Dịch tiếng Việt: Khó chịu với báo chí.
 • Dịch tiếng Anh: upsetting press

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 急骤
 • Phồn thể: 急驟鍛燒爐
 • Pinyin: Jízhòu duàn shāo lú
 • Tiếng Bồi: chí châu toan sao lú.
 • Dịch tiếng Việt: Lò rèn.
 • Dịch tiếng Anh: flash roasting furnace.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments