Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 790 – 屯

Đánh giá bài viết

 

《屯》的笔顺动画写字动画演示
《屯》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 宋芳屯油田
 • Phồn thể: 宋芳屯油田
 • Pinyin: sòngfāngtún yóutián
 • Tiếng Bồi: sung phang thuấn dấu thén.
 • Dịch tiếng Việt:  Mỏ dầu Song Fangtun.
 • Dịch tiếng Anh: songfangtun oil field.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 夜宿女人屯
 • Phồn thể: 夜宿女人屯
 • Pinyin: yèsù nǚrén tún
 • Tiếng Bồi: dê su nủy rấn thuấn.
 • Dịch tiếng Việt: Người phụ nữ qua đêm.
 • Dịch tiếng Anh: Stayed Overnight at the Women Village.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments