Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 792 – 烦

Đánh giá bài viết

 

《烦》的笔顺动画写字动画演示
《烦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 行!
 • Phồn thể: 別煩了,行不行!
 • Pinyin: Bié fán le, xíngbùxíng!
 • Tiếng Bồi: bía phán lợ, xính bu xính!
 • Dịch tiếng Việt: Đừng làm phiền, được hay không!
 • Dịch tiếng Anh: Just leave offwill you!

Ví dụ 2:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 煩你給我弄杯水。
 • Pinyin: Fán nǐ gěi wǒ nòngbēishuǐ.
 • Tiếng Bồi: phán nỉ cấy ủa nung bây suẩy.
 • Dịch tiếng Việt: Làm phiền bạn lấy giúp tôi một ly nước.
 • Dịch tiếng Anh: Annoying you to get me a glass of water.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments