Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 793 – 斥

Đánh giá bài viết

 

《斥》的笔顺动画写字动画演示
《斥》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 计划巨资修建电站
 • Phồn thể: 我省計劃斥巨資修建一座電站。
 • Pinyin: Wǒ shěng jìhuà chì jù zī xiūjiàn yīzuò diànzhàn.
 • Tiếng Bồi: úa sẩng chi hoa chu chuy chư xiêu chen i chua ten chan.
 • Dịch tiếng Việt: Tỉnh chúng tôi có kế hoạch chi một khoản tiền lớn để xây dựng một nhà máy điện.
 • Dịch tiếng Anh: Our province plans to allocate money to build a hydroelectric power plant.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这些年来我们方式方法巨资投资
 • Phồn thể: 這些年來,我們在方式方法上斥巨資投資。
 • Pinyin: Zhèxiē niánlái, wǒmen zài fāngshì fāngfǎ shàng chì jù zī tóuzī.
 • Tiếng Bồi: chưa xia nén lái, ủa mân chai phang sư phang phả sang chư chuy chư thấu chư.
 • Dịch tiếng Việt: Trong những năm qua, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào cách thức và phương pháp.
 • Dịch tiếng Anh: Over the years we have invested heavily in our tools.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments