Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 794 – 诉

Đánh giá bài viết

《诉》的笔顺动画写字动画演示
《诉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 被告
 • Phồn thể: 被告有權上訴。
 • Pinyin: Bèigào yǒu quán shàngsù.
 • Tiếng Bồi: bây cao dẩu choén sang su.
 • Dịch tiếng Việt: Bị cáo có quyền kháng cáo.
 • Dịch tiếng Anh: The defendants can appeal.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 高等法院
 • Phồn thể: 我將向高等法院上訴。
 • Pinyin: Wǒ jiāng xiàng gāoděngfǎyuàn shàngsù.
 • Tiếng Bồi: ủa cheng xeng cao tấng phả doen sang su.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi sẽ kháng cáo lên Tòa án tối cao.
 • Dịch tiếng Anh: I will appeal the case to superior court


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments