Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 795 – 约

Đánh giá bài viết

《约》的笔顺动画写字动画演示
《约》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 这个水池
 • Phồn thể: 這個水池約有兩米深。
 • Pinyin: Zhège shuǐchí yuē yǒu liǎng mǐ shēn.
 • Tiếng Bồi: chưa cơ suẩy chí duê dẩu léng mỉ sân.
 • Dịch tiếng Việt: Bể bơi này sâu khoảng hai mét.
 • Dịch tiếng Anh: The pool is some two meters deep.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 出去,我订婚了。
 • Phồn thể: 別再約我出去了,我訂婚了。
 • Pinyin: Bié zài yuē wǒ chūqùle, wǒ dìnghūnle.
 • Tiếng Bồi: bía chai duê ủa chu chuy lợ, ủa tinh huân lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Đừng hỏi tôi nữa, tôi đã đính hôn rồi.
 • Dịch tiếng Anh: Stop asking me out, I’m engaged.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments