Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 796 – 药

Đánh giá bài viết

《药》的笔顺动画写字动画演示
《药》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 病人
 • Phồn thể: 向病人發了藥。
 • Pinyin: Xiàng bìngrén fāle yào.
 • Tiếng Bồi: xeng binh rấn pha lợ dao.
 • Dịch tiếng Việt: Thuốc đã được đưa cho bệnh nhân.
 • Dịch tiếng Anh: Medicines dispensed to the sick.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 内服
 • Phồn thể: 此藥可內服。
 • Pinyin: Cǐ yào kě nèifú.
 • Tiếng Bồi: chử dao khửa nây phú.
 • Dịch tiếng Việt: Thuốc này có thể uống.
 • Dịch tiếng Anh: This medicine is to be taken orally.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments