Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 797 – 争

Đánh giá bài viết

《争》的笔顺动画写字动画演示
《争》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 遗嘱提出证据充分
 • Phồn thể: 遺囑爭訟者提出的證據並不充分。
 • Pinyin: Yízhǔ zhēng sòng zhě tíchū de zhèngjù bìng bù chōngfèn.
 • Tiếng Bồi: í chủ châng sung chửa thí chu tợ châng chuy binh bu chung phân.
 • Dịch tiếng Việt: Bằng chứng không đầy đủ từ người lập di chúc.
 • Dịch tiếng Anh: Evidence presented by the contestant of the will was not sufficient.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 大家庭难免姑嫂
 • Phồn thể: 一個大家庭裡,難免有姑嫂勃虓之爭。
 • Pinyin: Yīgè dà jiātíng lǐ, nánmiǎn yǒu gūsǎo bó xiāo zhī zhēng.
 • Tiếng Bồi: í cưa ta cha thính lỉ, nán mén dẩu cu sảo búa xeo chư châng.
 • Dịch tiếng Việt: Trong một gia đình lớn, không thể tránh khỏi có nhiều tranh chấp giữa các người con.
 • Dịch tiếng Anh: A big family can not avoid the tiff between the wife and her husbandsister.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments