Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 799 – 静

Đánh giá bài viết

《静》的笔顺动画写字动画演示
《静》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 眼不見,心為靜。
 • Pinyin: Yǎn bùjiàn, xīn wèi jìng.
 • Tiếng Bồi: dẻn bu chen. xin uây ching.
 • Dịch tiếng Việt: Không nhìn thấy, lòng yên tĩnh.
 • Dịch tiếng Anh: Out of sightout of mind.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 下来专心圣经》。
 • Phồn thể: 我靜下來專心讀了會兒《聖經》。
 • Pinyin: Wǒ jìng xiàlái zhuānxīn dúle huìr 《shèngjīng》.
 • Tiếng Bồi: ủa chinh xa lái choan xin tú lợ huây (sâng chinh).
 • Dịch tiếng Việt: Tôi bình tĩnh lại và đọc Kinh thánh một lúc.
 • Dịch tiếng Anh: I settled down for a read of the Bible.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments