Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 801 – 卓

Đánh giá bài viết

《卓》的笔顺动画写字动画演示
《卓》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: ?流芳百世
 • Phồn thể: 查理?卓別林等已流芳百世。
 • Pinyin: Chálǐ? Zhuó bié lín děng yǐ liúfāng bǎishì.
 • Tiếng Bồi: chá lỉ? chúa bía lín tấng ỉ liếu phang bải sư.
 • Dịch tiếng Việt: Charlie Chaplin và những người khác.
 • Dịch tiếng Anh: Charles Charplin and many others have become immortal.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 影片最佳代表作
 • Phồn thể: 這部影片是卓別麟的最佳代表作。
 • Pinyin: Zhè bù yǐngpiàn shì zhuó bié lín de zuì jiā dàibiǎozuò.
 • Tiếng Bồi: chưa bu ỉnh pen sư chúa bía lín tợ chuây cha tai bẻo chua.
 • Dịch tiếng Việt: Bộ phim này là kiệt tác hay nhất của Chaplin.
 • Dịch tiếng Anh: This film is vintage Chaplin.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments