Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 803 – 桌

Đánh giá bài viết

《桌》的笔顺动画写字动画演示
《桌》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 损坏礼物
 • Phồn thể: 不要損壞桌上的禮物。
 • Pinyin: Búyào sǔnhuài zhuō shàng de lǐwù.
 • Tiếng Bồi: bú dao suẩn hoai chua sang tợ lỉ u.
 • Dịch tiếng Việt: Đừng làm hỏng những món quà trên bàn.
 • Dịch tiếng Anh: Don’t disturb the presents on the table.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 钉子
 • Phồn thể: 他把釘子斜著釘進了桌腿。
 • Pinyin: Tā bǎ dīngzi xiézhe dīng jìnle zhuō tuǐ.
 • Tiếng Bồi: tha bả tinh chự xía chơ tinh chin lợ chua thuẩy.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy đóng đinh theo đường chéo vào chân bàn.
 • Dịch tiếng Anh: He toed into the table legs.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments