Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 805 – 休

Đánh giá bài viết

《休》的笔顺动画写字动画演示
《休》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 学校开始暑假
 • Phồn thể: 學校開始休暑假。
 • Pinyin: Xuéxiào kāishǐ xiū shǔjià.
 • Tiếng Bồi: xuế xeo khai sử xiêu sủ cha.
 • Dịch tiếng Việt: Trường học bắt đầu kỳ nghỉ hè.
 • Dịch tiếng Anh: The classes were finished for the summer.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: .有钱
 • Phồn thể: 休.赫夫納是個很有錢的人。
 • Pinyin: Xiū. Hè fū nà shìgè hěn yǒu qián de rén.
 • Tiếng Bồi: xiêu. hưa phu na sư cưa hấn dẩu chén tợ rấn.
 • Dịch tiếng Việt: Hugh Hefner là một người đàn ông giàu có.
 • Dịch tiếng Anh: Hugh Hefner is really a man of substance.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments