Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 808 – 豆

Đánh giá bài viết

《豆》的笔顺动画写字动画演示
《豆》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 咖啡
 • Phồn thể: 你該買哪種咖啡豆?
 • Pinyin: Nǐ gāi mǎi nǎ zhǒng kāfēidòu ?
 • Tiếng Bồi: nỉ cai mải ná chủng kha phây tâu?
 • Dịch tiếng Việt: Nên mua hạt cà phê nào?
 • Dịch tiếng Anh: What kind of coffee beans should you buy?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 小卖部荷兰畅销
 • Phồn thể: 小賣部裡的荷蘭豆很暢銷。
 • Pinyin: Xiǎomàibù lǐ de hélándòu hěn chàngxiāo.
 • Tiếng Bồi: xẻo mai bu lỉ tợ hứa lán tâu hẩn chang xeo.
 • Dịch tiếng Việt: Đậu Hà Lan trong cửa hàng rất phổ biến.
 • Dịch tiếng Anh: Snow peas are very popular in the small shop.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments