Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 810 – 误

Đánh giá bài viết

《误》的笔顺动画写字动画演示
《误》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 睡懒觉火车活该
 • Phồn thể: 他睡懶覺誤了火車,活該!
 • Pinyin: Tā shuìlǎnjiào wùle huǒchē, huógāi!
 • Tiếng Bồi: tha suây lản cheo u lợ hủa chưa, húa cai!
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy ngủ quên trên tàu và lỡ mất chuyến tàu của mình!
 • Dịch tiếng Anh: He overslept and missed the train – serves him right!

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 教材一定及时
 • Phồn thể: 凡教材有誤,一定要及時勘正!
 • Pinyin: Fán jiàocái yǒu ,yídìng yào jíshí kānzhèng!
 • Tiếng Bồi: phán cheo chái dẩu u, í tinh dao chí sứ khan châng!
 • Dịch tiếng Việt: Bất kỳ lỗi nào trong các tài liệu giảng dạy đều phải được sửa chữa kịp thời!
 • Dịch tiếng Anh: If there is any mistake in the textbooks, the mistake must be proofread and corrected immediately.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments