Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 811 – 采

Đánh giá bài viết

《采》的笔顺动画写字动画演示
《采》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 野花
 • Phồn thể: 路邊的野花你不要採。
 • Pinyin: Lù biān de yěhuā nǐ bùyào cǎi.
 • Tiếng Bồi: lu ben tợ dể hoa nỉ bú dao chải.
 • Dịch tiếng Việt: Đừng hái hoa dại bên đường.
 • Dịch tiếng Anh: Don’t pick wild flowers on the roadside.

Ví dụ 2:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 我從山上采了些苕子回家餵豬。
 • Pinyin: Wǒ cóng shānshàng cǎile xiē sháo zǐ huí jiā wèi zhū
 • Tiếng Bồi: ủa chúng san sang chải lợ xia sáo chử huấy cha uây chu.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi nhặt một số thứ từ trên núi và về nhà để cho lợn ăn.
 • Dịch tiếng Anh: I’ve collected some Chinese trumpet creepers to feed the pigs.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments