Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 812 – 彩

Đánh giá bài viết

《彩》的笔顺动画写字动画演示
《彩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 机会比方
 • Phồn thể: 你會有機會買房的,比方你中了彩。
 • Pinyin: Nǐ huì yǒujīhuì mǎifángde,bǐfāng nǐ zhònglecǎi.
 • Tiếng Bồi: nỉ huây dẩu chi huây mải pháng tợ, bỉ phang nỉ chung lợ chải.
 • Dịch tiếng Việt: Bạn sẽ có cơ hội mua một ngôi nhà, nếu như bạn thắng cuộc.
 • Dịch tiếng Anh: You would have the chance to buy a house – supposing you won the lottery.

Ví dụ 2:

 • Giản thể : 年轻人
 • Phồn thể: 無精打彩得年輕人。
 • Pinyin: wújīngdăcăi dé niánqīngrén
 • Tiếng Bồi: ú chinh tá chải tứa nén chinh rấn.
 • Dịch tiếng Việt: Những người trẻ không có tài năng.
 • Dịch tiếng Anh: an effete young man.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments