Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 815 – 播

Đánh giá bài viết

《播》的笔顺动画写字动画演示
《播》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 收音机一样
 • Phồn thể: 它像收音機一樣播個不停。
 • Pinyin: Tā xiàng shōuyīnjī yīyàng bō gè bù tíng.
 • Tiếng Bồi: tha xeng sâu in chi í dang bua cưa bu thính.
 • Dịch tiếng Việt: Nó phát sóng như một đài phát thanh.
 • Dịch tiếng Anh: It always came onfaithfullylike the radio.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 名声早已天下
 • Phồn thể: 他的名聲早已經流播天下了。
 • Pinyin: Tā de míngshēng zǎo yǐjing liúbō tiānxià le.
 • Tiếng Bồi: tha tợ mính sâng cháo ỉ chinh liếu bua then xa lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Danh tiếng của anh ấy đã lan rộng ra thế giới.
 • Dịch tiếng Anh: His reputation has spread far and wide.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments