Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 816 – 习

Đánh giá bài viết

 

《习》的笔顺动画写字动画演示
《习》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 经过苦练终于功夫
 • Phồn thể: 經過苦練,他終於習得鐵布衫功夫。
 • Pinyin: Jīngguò kǔ liàn, tā zhōngyú xídé tiě bù shān gōngfū.
 • Tiếng Bồi: chinh cua khủ len, tha chung dúy xí tứa thỉa bu san cung phu.
 • Dịch tiếng Việt: Sau khi luyện tập chăm chỉ, cuối cùng anh cũng học được tuyệt kỹ kung fu.
 • Dịch tiếng Anh: With hard workhe finally aquired the skill of kong fu.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 养成日记
 • Phồn thể: 多年來他養成了寫日記的習好。
 • Pinyin: Duōnián lái tā yǎngchéng le xiě rìjì de xíhào.
 • Tiếng Bồi: tua nén lái tha dẻng chấng lợ xỉa rư chi tợ xí hao.
 • Dịch tiếng Việt: Trong những năm qua, anh ấy đã hình thành thói quen viết nhật ký.
 • Dịch tiếng Anh: He developed the habit of keeping a journal over the years.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments