Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 817 – 羽

Đánh giá bài viết

 

《羽》的笔顺动画写字动画演示
《羽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 并用点缀主要
 • Phồn thể: 並用毛, 羽點綴品為主要。
 • Pinyin: Bìngyòng máo, yǔ diǎnzhuì pǐn wéi zhǔyào.
 • Tiếng Bồi: binh dung máo, dúy tẻn chuây pỉn uấy chủ dao.
 • Dịch tiếng Việt: Với tóc, sửa soạn lông vũ trên tóc là cần thiết.
 • Dịch tiếng Anh: And with hairfeather ornaments for the main.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 物体生物缓慢下落
 • Phồn thể: 羽落術物體或生物緩慢下落。
 • Pinyin: Yǔ luò shù wùtǐ huò shēngwù huǎnmàn xiàluò.
 • Tiếng Bồi: dủy lua sư u thỉ hua sâng u hoản man xa lua.
 • Dịch tiếng Việt: Vật rơi hoặc sinh vật rơi từ từ.
 • Dịch tiếng Anh: Feather FallObjects or creatures fall slowly.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments