Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 819 – 译

Đánh giá bài viết

《译》的笔顺动画写字动画演示
《译》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 大会雇佣翻译进行当场
 • Phồn thể: 大會僱傭了幾十名翻譯員進行當場對譯。
 • Pinyin: Dàhuì gùyōngle jǐ shí míng fānyì yuán jìn háng dang chǎng duì yì.
 • Tiếng Bồi: ta huây cu dung lợ chỉ sứ mính phan i doén chin háng tang chảng tuây i.
 • Dịch tiếng Việt: Hội nghị đã thuê hàng chục dịch giả để dịch tại chỗ.
 • Dịch tiếng Anh: The organizing committee has hired some interpreters to do interpretation at the conference.

Ví dụ 2:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 這書譯得好。
 • Pinyin: Zhè shū yì dé hǎo.
 • Tiếng Bồi: chưa su i tứa hảo.
 • Dịch tiếng Việt: Cuốn sách này được dịch rất tốt.
 • Dịch tiếng Anh: The book translates well.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments