Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 820 – 余

Đánh giá bài viết

 

《余》的笔顺动画写字动画演示
《余》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 变结构
 • Phồn thể: 變餘砂狀結構
 • Pinyin: Biàn yú shā zhuàng jiégòu
 • Tiếng Bồi: ben dúy sa choang chía câu.
 • Dịch tiếng Việt: Cấu trúc cát dư biến.
 • Dịch tiếng Anh: blastopsammitic structure.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 抄完了?
 • Phồn thể: 抄完了嗎,小余?
 • Pinyin: Chāo wánliǎo ma, xiǎo yú?
 • Tiếng Bồi: chao oán lẻo ma, xẻo dúy?
 • Dịch tiếng Việt: Bạn đã sao chép xong chưa, Tiểu Dư?
 • Dịch tiếng Anh: Finished that copying, Xiao Yu?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments