Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 823 – 奇

Đánh giá bài viết

《奇》的笔顺动画写字动画演示
《奇》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 好得出奇。
 • Pinyin: Hǎo dé chūqí.
 • Tiếng Bồi: hảo tứa chu chí.
 • Dịch tiếng Việt: Đáng ngạc nhiên.
 • Dịch tiếng Anh: Weirdly okay.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 戈子爵
 • Phồn thể: 戈德里奇子爵
 • Pinyin: Gē délǐ qí zǐjué
 • Tiếng Bồi: cưa tứa lỉ chí chử chuế.
 • Dịch tiếng Việt: Tử tước tử thần.
 • Dịch tiếng Anh: Viscount Goderich


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments