Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 37: Từ 825 – 椅

Đánh giá bài viết

《椅》的笔顺动画写字动画演示
《椅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 扶手电视
 • Phồn thể: 他坐在扶手椅上看電視。
 • Pinyin: Tā zuòzài fúshǒuyǐ shàng kàn diànshì.
 • Tiếng Bồi: tha chua chai phú sấu ỉ sang khan ten sư.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy ngồi trên ghế bành và xem TV.
 • Dịch tiếng Anh: He watches TV in his armchair.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 扶手广播
 • Phồn thể: 她躺在扶手椅裡,聽著廣播。
 • Pinyin: Tā tǎngzài fúshǒuyǐ lǐ, tīngzhe guǎngbō.
 • Tiếng Bồi: tha thảng chai phú sẩu í lỉ, thinh chô quảng bua.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy nằm trên ghế bành và nghe radio.
 • Dịch tiếng Anh: She was lying back in an armchairlistening to the radio.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 37

Comments