Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 827 – 昔

Đánh giá bài viết

《昔》的笔顺动画写字动画演示
《昔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 巧克力
 • Phồn thể: 巧克力奶昔。
 • Pinyin: Qiǎokèlì nǎi xī.
 • Tiếng Bồi: chẻo khưa li nải xi.
 • Dịch tiếng Việt: Sữa lắc sô cô la.
 • Dịch tiếng Anh: Chocolate milkshake.

Ví dụ 2:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 今勝於昔。
 • Pinyin: Jīn shèng yú xī.
 • Tiếng Bồi: chin sâng dúy xi.
 • Dịch tiếng Việt: Hôm nay tốt hơn bao giờ hết.
 • Dịch tiếng Anh: The present is superior to the past.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments