Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 830 – 散

Đánh giá bài viết

《散》的笔顺动画写字动画演示
《散》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 散步
 • Phồn thể: 我想散散步。
 • Pinyin: Wǒ xiǎng sàn sànbù.
 • Tiếng Bồi: úa xẻng san san bu.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi muốn đi dạo.
 • Dịch tiếng Anh: I feel like a stroll.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 班会
 • Phồn thể: 班會散了。
 • Pinyin: Bānhuì sànle.
 • Tiếng Bồi: ban huây san lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Buổi họp lớp chia tay.
 • Dịch tiếng Anh: The class meeting broke up.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments