Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 832 – 铅

Đánh giá bài viết
《铅》的笔顺动画写字动画演示
《铅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 铅灰色的云
 • Phồn thể: 鉛灰色的雲
 • Pinyin: Qiān huīsè de yún
 • Tiếng Bồi: chen huây sưa tợ duýn.
 • Dịch tiếng Việt: Mây xám xịt.
 • Dịch tiếng Anh: leaden clouds

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 玻璃
 • Phồn thể: 矽酸鉛玻璃
 • Pinyin: Xì suān qiān bōlí
 • Tiếng Bồi: xi soan chen bua lí.
 • Dịch tiếng Việt: Chì thủy tinh silicat.
 • Dịch tiếng Anh: lead silicate glass.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments