Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 833 – 蛋

Đánh giá bài viết

 

《蛋》的笔顺动画写字动画演示
《蛋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 母雞今早在窩裡下了四個蛋。
 • Pinyin: Mǔjī jīnzǎo zài wō lǐ xiàlesìgèdàn.
 • Tiếng Bồi: mủ chci chin chảo chai ua lỉ xa lợ sư cưa tan.
 • Dịch tiếng Việt: Gà mái đẻ bốn quả trứng trong tổ sáng nay.
 • Dịch tiếng Anh: The hen deposited four eggs in the nest this morning.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 洋葱然后奶油一起
 • Phồn thể: 她煮好洋蔥,然後跟蛋和奶油混在一起。
 • Pinyin: Tā zhǔhǎo yángcōng, ránhòu gēn dàn hé nǎiyóu hùnzàiyìqǐ.
 • Tiếng Bồi: tha chú hảo dáng chung, rán hâu cân tan hứa nải dấu huân chai i chỉ.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy nấu hành tây và sau đó trộn chúng với trứng và kem.
 • Dịch tiếng Anh: She cooked onions and mixed in the the egg and cream.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments