Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 834 – 林

Đánh giá bài viết

《林》的笔顺动画写字动画演示
《林》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 孩子服用阿司匹
 • Phồn thể: 她給孩子們服用了阿司匹林。
 • Pinyin: Tā gěi háizimen fúyòngle āsīpīlín.
 • Tiếng Bồi: tha cẩy hái chự mân phú dung lợ a sư pi lín.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy cho lũ trẻ uống aspirin.
 • Dịch tiếng Anh: She dosed up the children with an aspirin.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 穆斯大节
 • Phồn thể: 爾德節是穆斯林的盛大節日。
 • Pinyin: Ěrdé Jié shì Mùsīlín de shèngdà jiérì.
 • Tiếng Bồi: ở tứa chía sư mu sư lín tợ sâng ta chía rư.
 • Dịch tiếng Việt: Lễ hội Elder là một lễ hội lớn dành cho người Hồi giáo.
 • Dịch tiếng Anh: The ‘Id al-Fitr is a great festival of Muslim people.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments