Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 835 – 楚

Đánh giá bài viết

《楚》的笔顺动画写字动画演示
《楚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他们关系非常暧昧
 • Phồn thể: 他們的關係不清不楚,非常曖昧。
 • Pinyin: Tāmen de guānxì bù qīng bù chǔ, fēicháng àimèi.
 • Tiếng Bồi: tha mân tợ quan xi bu chinh bu chủ, phây cháng ai mây.
 • Dịch tiếng Việt: Mối quan hệ của họ không rõ ràng, thật sự rất mơ hồ.
 • Dịch tiếng Anh: Their relationship was of an indeterminably vague nature.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他们一清二看见
 • Phồn thể: 他們一清二楚地看見了他。
 • Pinyin: Tāmen yī qīng’èr chǔ de kànjiànle tā.
 • Tiếng Bồi: tha mân í chinh ơ chủ tợ khan chen lợ tha.
 • Dịch tiếng Việt: Họ thấy anh ấy rất rõ ràng.
 • Dịch tiếng Anh: They saw him distinctly.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments