Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 836 – 麻

Đánh giá bài viết

《麻》的笔顺动画写字动画演示
《麻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 将来不管不顾入迷
 • Phồn thể: 他打起麻將來不管不顧,很是入迷。
 • Pinyin: Tā dǎ qǐ májiàng lái bu guǎn bùgù, hěn shì rùmí.
 • Tiếng Bồi: tha tá chỉ má cheng lái bu quản bú cu, hẩn sư ru mí.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ta chơi mạt chược và bị mê hoặc.
 • Dịch tiếng Anh: He is rash in playing mahjong, and is totally obsessed with it.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 心乱如
 • Phồn thể: 她心亂如麻。
 • Pinyin: Tā xīn luàn rú má.
 • Tiếng Bồi: tha xin loan rú má.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy rất buồn.
 • Dịch tiếng Anh: Her mind was in turmoil.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments