Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 839 – 康

Đánh giá bài viết

《康》的笔顺动画写字动画演示
《康》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 帶翼阿的康
 • Pinyin: Dài yì ā de kāng
 • Tiếng Bồi: tai i a tợ khang.
 • Dịch tiếng Việt: Cánh của Khang.
 • Dịch tiếng Anh: winged antigon.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 洁肤康洗剂
 • Phồn thể: 潔膚康洗劑
 • Pinyin: Jié fū kāng xǐ jì
 • Tiếng Bồi: chía phu khang xỉ chi.
 • Dịch tiếng Việt: Kem dưỡng da Jiefukang.
 • Dịch tiếng Anh: Jiefukang lotion.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments