Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 840 – 录

Đánh giá bài viết

《录》的笔顺动画写字动画演示
《录》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他们动作下来
 • Phồn thể: 他們的每個動作都被錄了下來。
 • Pinyin: Tāmen de měi gè dòngzuò dōu bèi lùle xiàlái.
 • Tiếng Bồi: tha mân tợ mẩy cưa tung chua tâu bây lu lợ xa lái.
 • Dịch tiếng Việt: Mọi chuyển động của chúng đều được ghi lại.
 • Dịch tiếng Anh: Their every action was recorded.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 朋友临别赠言
 • Phồn thể: 那盒卡帶上錄著好朋友給她的臨別贈言。
 • Pinyin: Nà hé kǎdài shàng lùzhe hǎo péngyǒu gěi tā de línbié zèngyán.
 • Tiếng Bồi: na hứa khả tai sang lu chơ hảo pấng dấu cẩy tha tợ lín bía châng dén.
 • Dịch tiếng Việt: Băng cassette ghi lại tin nhắn chia tay từ một người bạn tốt.
 • Dịch tiếng Anh: That tape recorded the parting advice from her best friends.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments