Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 842 – 旅

Đánh giá bài viết

《旅》的笔顺动画写字动画演示
《旅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 日落起来主意
 • Phồn thể: 日落之旅,聽起來像個好主意。
 • Pinyin: Rìluò zhī lǚ, tīng qǐlái xiàng gè hǎo zhǔyì.
 • Tiếng Bồi: rư lua chư lủy, thinh chỉ lái xeng cưa háo chủ i.
 • Dịch tiếng Việt: Một chuyến đi ngắm hoàng hôn, nghe có vẻ là một ý tưởng tốt.
 • Dịch tiếng Anh: A trip down Sunset had seemed like a good idea.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这个16
 • Phồn thể: 這個團被編入第16師的一個旅。
 • Pinyin: Zhège tuán bèi biānrù dì 16 shī de yígè .
 • Tiếng Bồi: chưa cơ thoán bây ben ru ti sứ liêu sư tợ í cưa lủy.
 • Dịch tiếng Việt: Trung đoàn này được hợp nhất thành một lữ đoàn của Sư đoàn 16.
 • Dịch tiếng Anh: The regiment was brigaded together with the 16th division.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments