Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 843 – 俞

Đánh giá bài viết

《俞》的笔顺动画写字动画演示
《俞》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 肯定工作合适
 • Phồn thể: 他肯定小俞做這項工作最合適。
 • Pinyin: Tā kěndìng xiǎo yú zuò zhè xiàng gōngzuò zuì héshì.
 • Tiếng Bồi: tha khẩn tinh xẻo dúy chua chưa xeng cung chua chuây hứa sư.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy chắc chắn rằng Tiểu Du phù hợp nhất với công việc này.
 • Dịch tiếng Anh: Xiao Yuhe decidedwas the very person for the job.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 穴位
 • Phồn thể: 肺俞穴位埋藥
 • Pinyin: Fèi yú xuéwèi mái yào
 • Tiếng Bồi: phây dúy xuế uây mái dao.
 • Dịch tiếng Việt: Thuốc trong huyệt vị phổi.
 • Dịch tiếng Anh: Medicine buried on Feishu Point


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments