Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 846 – 凉

Đánh giá bài viết

 

《凉》的笔顺动画写字动画演示
《凉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 北京秋天
 • Phồn thể: 北京的秋天很涼爽。
 • Pinyin: Běijīng de qiūtiān hěn liángshuǎng.
 • Tiếng Bồi: bẩy chinh tợ chiêu then hẩn léng soảng.
 • Dịch tiếng Việt: Mùa thu ở Bắc Kinh rất mát mẻ.
 • Dịch tiếng Anh: It is very cool during autum in Beijing.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 秋天快要了。
 • Phồn thể: 夜涼了,秋天快要來了。
 • Pinyin: Yè liáng le, qiūtiān kuàiyào láile.
 • Tiếng Bồi: dê léng lợ, chiêu then khoai dao lái lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Đêm lạnh và mùa thu đang đến.
 • Dịch tiếng Anh: Nights are cooling offand autumn is on the way.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments