Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 847 – 谅

Đánh giá bài viết

《谅》的笔顺动画写字动画演示
《谅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 不敢
 • Phồn thể: 諒他也不敢。
 • Pinyin: Liàng tā yě bù gǎn.
 • Tiếng Bồi: leng tha dể bu cản.
 • Dịch tiếng Việt: Tha thứ cho anh ta.
 • Dịch tiếng Anh: I don’t think he dare.

Ví dụ 2:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 諒他不會來。
 • Pinyin: Liàng tā bù huì lái.
 • Tiếng Bồi: leng tha bú huây lái.
 • Dịch tiếng Việt: Tha thứ cho anh ta vì đã không đến.
 • Dịch tiếng Anh: I believe he won’t come.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments