Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 848 – 宛

Đánh giá bài viết

《宛》的笔顺动画写字动画演示
《宛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 中央
 • Phồn thể: 溯游從之,宛在水中央。
 • Pinyin: Sù yóu cóng zhī, wǎn zài shuǐ zhōngyāng.
 • Tiếng Bồi: su dấu chúng chư, oản chai suẩy chung dang.
 • Dịch tiếng Việt: Đi lại từ đó, nó ở đoạn hạ lưu sông.
 • Dịch tiếng Anh: Downstream I goShes thereamong.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 游动飘, 仙子起舞
 • Phồn thể: 游動時長鰭飄飄, 宛似仙子起舞。
 • Pinyin: Yóu dòng shí cháng qí piāo piāo, wǎnsì xiānzǐ qǐwǔ.
 • Tiếng Bồi: dấu tung sứ cháng chí peo peo, oản sư xen chử chí ủ.
 • Dịch tiếng Việt: Khi nó bơi, chiếc vây dài rung rinh như một nàng tiên nhảy múa.
 • Dịch tiếng Anh: when it swims , its long flowing caudal fins make it look like a fairy dancing gracefully


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments