Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 851 – 奴

Đánh giá bài viết

《奴》的笔顺动画写字动画演示
《奴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 美利奴粗毛
 • Pinyin: Měi lì nú cūmáo
 • Tiếng Bồi: mẩy li nú chu máo.
 • Dịch tiếng Việt: Lông cừu.
 • Dịch tiếng Anh: strong merino.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 血统羊毛
 • Phồn thể: 美利奴純血統羊毛
 • Pinyin: Měi lì nú chún xuètǒng yángmáo
 • Tiếng Bồi: mẩy li nú chuấn xuê thủng dáng máo.
 • Dịch tiếng Việt: Len tinh khiết Merino.
 • Dịch tiếng Anh: full blood wool


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments