Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 852 – 努

Đánh giá bài viết

《努》的笔顺动画写字动画演示
《努》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 硬度
 • Phồn thể: 努普硬度值
 • Pinyin: Nǔ pǔ yìngdù zhí
 • Tiếng Bồi: núy pủ inh tu chứ.
 • Dịch tiếng Việt: Độ cứng Knoop.
 • Dịch tiếng Anh: Knoop number.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 大家再努一把劲。
 • Phồn thể: 大家再努一把勁。
 • Pinyin: Dàjiā zài nǔ yī bǎ jìn.
 • Tiếng Bồi: ta cha chai nủy í bả chin.
 • Dịch tiếng Việt: Mọi người hãy cố gắng hơn.
 • Dịch tiếng Anh: Let‘s make still greater efforts.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments